Egne Designs

Fra tegning til færdigt produkt.
Når vi modtager en tegning og produktbeskrivelse, starter vi med finder den rigtige fabrik til dit projekt.
Når fabrikken er valgt følger vi hele processen fra de første prøver til en endelig godkendelse. Under produktion holder vi løbende øje med at det producerede følger det godkendte design. Når produktionen er færdig udfærdiger vi en kvalitets rapport som skal godkendes.